Contact us here

Uopfordret studiejob hos LINAK® // Unsolicited student job at LINAK®

Published: 02 June 2017 Location: Headquarters, Sonderborg, Denmark

Uopfordret studiejob hos LINAK® (English Below)
Kunne du tænke dig et studiejob i en international produktionsvirksomhed? LINAK ansætter studerende, som ønsker en virkelighedsnær problemstilling.

Afhængigt af behovet findes der studiejobs inden for flere områder af vores værdikæde fx software udvikling, salg/marketing, forretningsudvikling osv.

Da vi har stor efterspørgsel på studiejob, er det et krav at du:

 • skal være på minimum 3. semester på bacheloren
 • har mulighed for at arbejde min. 8 timer om ugen på LINAK hovedkontoret i Guderup

Din ansøgning skal indeholde:

 • Et oplæg/ansøgning, som konkretiserer ønskede arbejdsområde(r) og information, om hvad du kan tilbyde af kompetencer og erfaring
 • CV
 • Studieretning og universitet
 • Semester – og hvor meget af studiet du har tilbage

LINAK = god arbejdsplads × faglige udfordringer2

Vi er markedsledende, sætter kunden i første række og udfordrer status quo. Dette giver os mange spændende faglige udfordringer og vi overvejer altid, hvordan vi kan gøre vores arbejde mere effektivt og innovativt. Samtidig prioriterer vi en fornuftig balance mellem arbejdsliv og privatliv, hvor du er omgivet af erfarne og fagligt stærke kolleger i en team-orienteret kultur, og hvor samarbejde og fleksibilitet er i højsædet.   

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 7315 1515.

Vi vurderer ansøgninger løbende. Du kan forvente svar på din henvendelse senest 5 uger efter ansøgningen.

LINAK A/S
Group Headquarters
Smedevænget 8, Guderup,
6430 Nordborg

___

Unsolicited student job at LINAK
Are you looking for a student job in an international manufacturing company? LINAK is employing students who are looking for a task which is in touch with reality.
Depending on our needs, we offer student jobs within various areas of our value chain, i.e. in the Software Department, Sales/Marketing, Business Development etc.

As the demand for student jobs is high, we ask that you:

 • are at least in third semester of your bachelor.
 • are able to work at least eight hours per week at the LINAK Headquarters office in Guderup

Your application must feature:

 • a presentation/application which clarifies your desired fields of work and information about which competencies and experience you can offer
 • CV
 • your study program/field
 • which semester you are on and how many semesters you have left to study

LINAK = good workplace x professional challenges2
We are the market leader, put the customer first and challenge the status quo. This gives us many exciting professional challenges and we always consider how we can make our work more efficient and innovative. At the same time, we prioritise a reasonable balance between working life and private life, where you are surrounded by experienced and professionally strong colleagues in a team-oriented culture, and where cooperation and flexibility are paramount.

If you have any questions, please do not hesitate to contact us: Phone +45 7315 1515.

Applications are assessed continuously. You can expect an answer to your enquiry not later than five weeks after your have submitted your application. 

 

Contact LINAK HR

Please do not hesitate to contact LINAK HR, if you have questions about vacancies, hourly paid employment, an internship, or a thesis project.