Contact us here

Uopfordret projekt og speciale i samarbejde med LINAK® A/S // Project and thesis in co-operation with LINAK® A/S

Published: 02 June 2017 Location: Headquarters, Sonderborg, Denmark

Projekt og speciale i samarbejde med LINAK® A/S

Kunne du eller din gruppe tænke sig at skrive projekt eller speciale i samarbejde med en international produktionsvirksomhed hvor både udvikling og produktion finder sted på samme lokation? LINAK tilbyder samarbejde med studerende, som ønsker en virkelighedsnær problemstilling med betydning for virksomheden.

Vi har mulighed for at tilbyde samarbejde inden for alle områder af vores værdikæde fx produktion, udvikling, supply chain, IT osv.

Da vi har stor efterspørgsel på projekter, er der følgende krav til dig/din gruppe:

 • skal være på minimum 4. semester på bacheloren når opgaven skrives
 • har mulighed for at komme på virksomheden på Als min. 1 gang om måneden
 • projektet skal være på minimum 10 ECTS
 • have mulighed for at underskrive en fortrolighedsaftale (NDA)

Din ansøgning skal indeholde:

 • Start- og slutdato for projektet
 • Studieretning og universitet
 • Semester og antal ECTS point projektet skal opfylde
 • Antal gruppemedlemmer
 • Et oplæg/ansøgning, som konkretiserer ønskede arbejdsområder

Du kan forvente svar på din henvendelse senest 5 uger efter ansøgningen, søg derfor i god tid. Vi behandler alle henvendelser individuelt, da det er vigtigt for os, at du får et fagligt relevant projekt for dig og LINAK.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 7315 1515.

___

Project and thesis in co-operation with LINAK® A/S

Would you or your study group like to write your project or thesis in co-operation with an international manufacturing company where both development and production is in the same location?

LINAK offers co-operation with students who are looking for a task which is in touch with reality and which is of importance for the company.

We can offer you co-operation within all areas of our value chain, i.e. Production, Development, Supply chain, IT, etc.

As the demand for projects is high, we ask that you:

 • are at least in the fourth semester of you bachelor when writing the project/thesis
 • are able to spend time at LINAK Headquarters in Guderup on the island of Als at least once a month during the project period
 • know that the project must be worth at least 10 ECTS
 • are able to sign a confidentiality agreement (NDA)

Your application must feature:

 • start date and end date for your project
 • your study program and name of university
 • which semester you are on and number of ECTS points the project must fulfil
 • number of members in your group
 • a presentation/application which clarifies your desired fields of work

You can expect an answer to your enquiry not later than five weeks after you have submitted your application, so make sure to send your application in good time.

It is important to us that you get a project which is professionally relevant to both you and LINAK and therefore all enquiries are handled individually.


Contact LINAK HR

Please do not hesitate to contact LINAK HR, if you have questions about vacancies, hourly paid employment, an internship, or a thesis project.