select
 
Testimonial Jette Jensen

Produktvedligehold
jette jensen

Chef for Produktvedligehold, Electronik, JETTE JENSEN

“Jeg startede med praktik og hovedopgave i LINAK. Det var en vældig god måde at lære folk og virksomheden at kende. Så jeg var glad, da jeg blev ansat. Men selv om jeg hele tiden fik nye opgaver og udfordringer, havde jeg en frygt for at gro fast. Jeg ville bare ikke have 10 års jubilæum.”
For Jette betød princippet om ikke at blive 10 år samme sted, at hun tog imod et tilbud om at bruge de LEAN erfaringer, hun havde fået hos LINAK, et andet sted.

Savnede udfordringerne
“Jeg havde efterhånden fået gode erfaringer med LEAN i produktionen hos LINAK. Nu fik jeg en chance for at starte LEAN på administrativt niveau i en anden virksomhed. Men efter halvandet år blev projektet sat lidt i standby, og så savnede jeg egentlig de udfordringer, jeg havde været vant til hos LINAK.”

Spændende lederstilling med perspektiv
Samtidig blev den lederstilling, Jette Jensen egentlig længe gerne ville have haft, slået op hos LINAK. Så nu var der igen perspektiver i at vende tilbage til de gamle kolleger og rammer hos LINAK. I dag er Jette Jensen ikke så bange for at fejre 10 års jubilæum.

Nye veje hele tiden
“Der er ikke to dage, der ligner hinanden i LINAK. Her er hele tiden nye udfordringer og gode muligheder for at udvikle sig. Vi prøver hele tiden nye ting af. Går det ikke, vælger vi en ny vej. Og jeg kan egentlig godt lide, at jeg aldrig helt ved, hvad der kommer til at ske, når jeg møder på arbejde.”

Just Do It
“Til dem der overvejer job hos LINAK, siger jeg: Just Do It. Vi er en stor familie, hvor man bekymrer sig om og støtter hinanden, uden det bliver omklamrende. Det er arbejdsglæde, kreativitet og begejstring, der binder os sammen. Vi vil noget nyt. Vi vil være bedre i LINAK. Men grundstammen er hele tiden mennesker.

 

Det er helt Sønderborgsk
Det er helt sønderborgsk, at Alsion i dag er en realitet. Det er helt sønderborgsk, når…
Twitter Updates
Follow LINAK for Updates on Twitter.

LINAK On Facebook
LINAK Fanpage on Facebook.

LINAK On LinkedIn
LINAK Company Page On LinkedIn.